particularop

PARTICULARS

A AR legal & business, ens comprometem de manera personal amb els nostres clients i defenem els interessos dels nostres clients com si fossin els nostres propis. Per aquest motiu, vostè pot comptar amb un servei dedicat, amb assessorament objectiu i amb la defensa personal del seu cas. Seguidament fem referència a algunes de les nostres especialitzacions. En cas de no trobar referenciat el seu cas particular, pot enviar-nos, sense compromís, un correu amb la seva consulta a info@legal-business.net, l’atendrem amb molt de gust.

Dret de família

Matrimoni, parelles de fet, separacions i divorcis; custòdia de menors, adopcions; criminalitat juvenil i procediments davant la jurisdicció de menors; jurisdicció voluntària en dret de família, ordres internacionals de restitució de menors, testaments i planificació del patrimoni familiar; continuïtat de l’empresa familiar i protocols familiars.

Dret Penal

Casos penals comuns; delictes fiscals; delictes contra les persones; delictes contra la seguretat viària; enriquiment injust, estafes, apropiació indeguda i delictes contra la propietat; delictes contra l’honor i la imatge; negligència professional.

Dret administratiu i contenciós-administratiu

Presentació d’al·legacions i recursos davant les administracions públiques; impugnació de sancions; sol·licitud de llicències i autoritzacions.