nuriaangulo_op

NÚRIA ANGULO ROIG

“Pot sentir-se segur i tenir la certesa que lluitarem pel seu cas com si fos el nostre”

“Com a advocada em sento en l’obligació moral de cercar la millor solució per al client sigui judicialment o extrajudicialment, i això inclou no només la vessant econòmica del problema sinó també minimitzar el perjudici emocional, no complicar més els casos i, en la mesura del possible, evitar que s’eternitzin els procediments.” N. Angulo Roig

EXPERIÈNCIA I TRAJECTÒRIA

L´advocada Núria Angulo Roig disposa d’ una extensa experiència en litigis sobre contractes d’ arrendament i dret immobiliari, transaccions internacionals, dret mercantil i defensa del consumidor en contractes amb clàusules abusives contra entitats bancàries. Compta també amb diverses sentències guanyades en dret de família que han sentat jurisprudència.

La Núria ha viscut i ha treballat en diferents països, coneix diverses cultures i domina l’anglès, el francès, l’holandès, el castellà i el català, a banda dels seus coneixements de les llengües alemanya i italiana.

Suma a la seva extensa experiència professional una trajectòria vital intensa que fa que pugui empatitzar de seguida amb el seu cas concret i defensar-lo amb assertivitat.

Apart d’ això, la Núria ha seguit cursos en dret internacional privat en el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia (Països Baixos), és “Master in Business Administration”, per la Universitat de Bradford (UK)/NIMBAS School of Management, ha treballat com a consultora en estratègia corporativa i desenvolupament de negoci i ha ocupat càrrecs d’ àmbit internacional en diverses multinacionals estrangeres, nord-americanes i holandeses.

Segueix formant-se permanentment i publicant articles en matèries del seu interès relatives al dret societari i immobiliari, dret de família i contractual, en el seu afany de mantenir-se en una actualització continua i garantir així la millor defensa possible.

FORMACIÓ

La Núria ha seguit cursos en dret internacional privat en el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia (Països Baixos), és “Master in Business Administration”, per la Universitat de Bradford (UK)/NIMBAS School of Management, ha treballat com a consultora en estratègia corporativa i desenvolupament de negoci i ha ocupat càrrecs d’ àmbit internacional en diverses multinacionals estrangeres, nord-americanes i holandeses.

Segueix formant-se permanentment i publicant articles en matèries d’ interès relatives al dret societari i immobiliari, dret de família i contractual, en el seu afany de mantenir-se en una actualització continua i garantir així la millor defensa possible.

Per a qualsevol consulta a l’advocada Sra. Núria Angulo Roig poden trucar al (+34) 615 28 70 34 o enviar un correu electrònic a: nuria@legal-business.net