internacional_op

INTERNACIONAL

La nostra àmplia experiència internacional, el domini de diversos idiomes (castellà, català, anglès, neerlandès/flamenc, francès, alemany i italià) i la gestió de les diferències culturals ens converteixen en els assessors perfectes per als seus assumptes personals i de negocis més enllà de les nostres fronteres. Seguidament fem referència a algunes de les nostres especialitzacions. En cas de no trobar referenciat el seu cas particular, pot enviar-nos, sense compromís, un correu amb la seva consulta a info@legal-business.net, l’atendrem amb molt de gust.

Dret contractual internacional

Contractes de distribució, agència i franquícia; comerç i transport internacional; Negociacions i acords extra-judicials.

Dret de la Competència

Dret de la competència espanyol i europeu; Defensa de la competència, competència deslleial i casos d´abús de posició dominant; defensa davant la Comissió Europea ( arts. 81-82 Tractat UE).

Dret de família (internacional)

Divorcis i separacions, sol·licituds de custòdia de menors en casos amb elements de dret internacional; restitució internacional de menors; testaments amb elements de dret internacional.

Estrangeria

Permisos de residència, residència no lucrativa, residència per inversors.